GENÇLER İÇİN
TERSİNE MENTORLUK

Anlatılanları Tersine Çeviriyoruz

Embark, yöneticilere tersine mentorluk sunarak onları yetenekli mülteciler, göçmenler ve ev sahibi topluluğun gençleriyle bir araya getiriyor.

Tersine mentorluk, çeşitli konulara odaklanmak ve her iki tarafın katılımcılarına eşit zeminde buluşma fırsatı tanımak (çift yönlü iç görü) ve kuşaklar, kültürler ve cinsiyetler arası farkların daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına işletme yöneticilerini daha genç mentorlarla bir araya getiren bir girişimdir.

Liderlik geliştirme
Kişisel öğrenme
Mesleki ağlar oluşturma
İş hayatında güçlenme
Embark Topluluğu

EMBARK AKADEMİ

Embark Akademi, bütüncül bir yaklaşımla, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan, bireysel ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Embark akademide liderlik, değer yaratma, fikir sunma ve iş sorunlarına çözüm üretme odaklı uygulamalı atölyeler yer almaktadır.

Akademi süresince gerçekleşecek etkinliklerin temaları, Embark Projesi’nin özel sektör ortakları ile yakın işbirliği içinde ve yıllar içinde gençlerle gerçekleştirilen ihtiyaç değerlendirmeleri ile belirlenmiştir. Eğitim, katılımcılara, öz-farkındalık, esneklik, problem çözme, CV yazma, mülakat teknikleri, yenilik ve sürdürülebilirlik alanlarında beceri geliştirme fırsatı sunacaktır.

Embark Adakemi’nin “Öğren, Yansıt ve Paylaş”, “Bir Marka Olarak Sen” ve “İlham ver & Liderlik Et” olmak üzere üç temel modülü bulunmaktadır.

AĞ VE
TOPLULUK BULUŞMALARI

Ortaklaşa güvendiğimiz bir ortamda fikirlerimizi, önerilerimizi ve planlarımızı paylaştığımız ağ ve topluluk buluşmaları düzenliyoruz. Çözümleri birlikte buluyoruz.
Bu buluşmaları, Embark’ın Genç Liderleri ile birlikte ihtiyaçları ve uzmanlıklarına göre tasarlıyoruz.

Bu toplantılarda, ilham verici konuşmalar ve paneller gerçekleştiriyor; iyi örneklerin kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar ile de paylaşıldığı oturumlar düzenliyoruz.

İŞ HAYATINA
ATILMAK

Türk İş Kanunu

İnsan Hakları

Kayıtlı istihdam fırsatlarına erişim

Öz farkındalık ve motivasyon

İletişim becerileri

Sunum becerileri

Kişisel eylem planlarının oluşturulması

CV yazma

Yeni çalışma modelleri

İŞ HAYATINA
ATILMAK
BECERİLERİNİZİ ARTIRMAK

Hikâye anlatımı
Tasarım odaklı düşünme
İçerik yazma
Pazarlama tasarımı
Ürün pazarlama
Dijital pazarlama

BECERİLERİNİZİ ARTIRMAK
Türk İş Kanunu
İnsan Hakları Kayıtlı istihdam fırsatlarına erişim
Öz farkındalık ve motivasyon
İletişim becerileri Sunum becerileri
Kişisel eylem planlarının oluşturulması
CV yazma
Yeni çalışma modelleri
İŞ HAYATINA ATILMAK
Hikâye anlatımı
Tasarım odaklı düşünme
İçerik yazma
Pazarlama tasarımı
Ürün pazarlama
Dijital pazarlama
BECERİLERİNİZİ ARTIRMAK
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Proje aynı zamanda sosyal girişimcilik ekosistemini iyileştirmek adına gereken becerilere sahip olan mülteci ve ev sahibi toplulukların gençlerine sosyal girişimcilik fırsatı da sunmaktadır. Programın amacı, Türkiye’deki sosyal ekosistem kapsamında alanında uzman kişilerin bilgi birikimine dayanarak ilk elden deneyim sunmaktır.