Embark Akademi

Embark Akademi bütüncül bir yaklaşım izleyerek uzmanlar tarafından yönetilen sürekli, pratik, grup ve kişisel öğrenme ortamı sunmakta ve liderlik, değer yaratma, fikir üretme ve iş sorunlarına çözüm üretmeye yönelik uygulamalı vakalar getirmektedir.

Bu faaliyetin amacı, iş piyasasının beyaz yakalı segmentini hedefleyen beceri geliştirme ve topluluk oluşturmayı destekleme yoluyla istihdam edilebilirliği artırma desteğidir. Eğitim ağırlıklı olarak kişisel ve mesleki gelişime odaklanmaktadır.

Akademinin üç ana ayağı bulunmaktadır; "Öğren, Yansıt ve Paylaş", "Kendini Markalaştır" ve "İlham Ver ve Liderlik Et".

Tersine Mentorluk

Embark, iş dünyası liderlerine tersine mentorluk hizmeti sunmakta ve onları yetenekli mülteci, göçmen ve ev sahibi toplum gençleriyle buluşturmaktadır.

Tersine mentorluk, iş dünyası yöneticilerinin genç mentorlarla eşleştirilerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmalarını ve her iki taraftaki katılımcıların (iki yönlü içgörüler) eşit şartlarda bir araya gelerek kuşak, kültür ve cinsiyet farklılıklarını daha iyi anlamalarını sağlayan bir girişimdir.

Liderlik gelişimi
Kişisel öğrenme
Profesyonel ağlar oluşturma
İş hayatında güçlendirme
Embark Topluluğu

Yeteneklerin Çeşitliliği ve Kapsayıcılık

Değişim için savunuculuk yapıyoruz!

Embark Projesi, gençleri hayallerine ulaşmalarını engelleyen sistemik engelleri belirlemeyi ve ele almaya odaklanmaktadır. Her genç için adil bir fırsat yaratmak için, değişim sürecine gençleri ve iş liderlerini dahil etmek önemlidir.

Uluslararası kuruluşlar, yerel kuruluşlar ve özel sektör liderleriyle birlikte gençler ve çeşitli paydaşlarla çalışarak, gençlerin hikayelerini, deneyimlerini paylaşıyor ve aidiyet duygumuzu birlikte oluşturuyoruz.

Embark Projesi, çeşitli yetenek havuzlarına erişimi kolaylaştıran, gençlere kendi benzersiz kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında destek olan ve kapsayıcılık konusunda farkındalığı artıran bir köprüdür.