Connecting Communities to
Learn, Inspire and Thrive Together

Her kuşakta sosyal bütünleşmeyi ve finansal içermeyi geliştirmek amacıyla ilham verici liderlerden ve
mülteci gençlerden oluşan özgüvenli bir topluluk yaratıyoruz.

EMBARK TOPLULUĞU

Embark, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve huzurlu bir toplumda yaşamaya önayak olan vizyoner ve sorumlu gençler ve yöneticilerden oluşan bir toplulukla yönetilmektedir.

PARTNERLERİMİZ & DESTEK AĞIMIZ

EKİBİMİZ

Nuha Boğa Çam

Program Direktörü

Ortaklıklar ve İş Ağı

Serra Titiz

GDN Kurucusu

Genar Ersoy

GDN Proje Koordinatörü

Naz Yaman

Embark Proje Asistanı

G4G Programı & İletişim

Rabaa Biry

Embark Proje Görevlisi

Sosyal Yardım ve Gençlik Ağları

Rama Mousali

Teknoloji Danışmanı

Begüm Bahçecik

Tasarımcı